testovanie na COVID 19 dňa 1.5.2021

 • Dátum testovania:                     1. mája 2021 (sobota)
 • Čas testovania:                        08.00 hod. – 15.00 hod.
 • Posledný odber:                        14.45 hod
 • Obedňajšia prestávka:            11.30 hod. – 12.30 hod.
 • Posledný odber                         11:15 hod.
 • Miesto testovania:           Vojka nad Dunajom, č.150, priechodná časť budovy obecného úradu. Presné miesto na testovanie bude jasne vyznačené (vchod do testovacej miestnosti bude oproti kostola).
 • Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz. Vstup na odberné miesto je povolený len s rúškom.
 • Na odbernom mieste dodržiavajte stanovený smer postupu.
 • Na výsledky počkáte na vyhradenom mieste (10-15 minút).
 • Pri pozitívnom výsledku informujte svojho obvodného lekára a presuňte sa do 14-dňovej karantény.
 • Od 8.00 hod. do 11.30 hod. občania s trvalým pobytom v obci Vojka nad Dunajom budú mať prednosť pri testovaní.

Odporúčanie:

Na základe určených podmienok navrhujeme občanom s trvalým pobytom v obci Vojka nad Dunajom sa zúčastniť testovania od 08.00 hod. do 11.30 hod. a občanom s trvalým pobytom mimo našej obce od 12.30 hod. do uzavretia testovacej miestnosti.

 • Bližšie informácie budú zverejnené na web-stránke obce www.vojkanaddunajom.sk a na facebookovej stránke obce.
   

V prípade zmeny Vás budeme informovať.