testovanie na COVID 19 dňa 24.4.2021

Odporúčanie:

Na základe určených podmienok navrhujeme občanom s trvalým pobytom v obci Vojka nad Dunajom sa zúčastniť testovania od 08.00 hod. do 11.30 hod. a občanom s trvalým pobytom mimo našej obce od 12.30 hod. do uzavretia testovacej miestnosti.

V prípade zmeny Vás budeme informovať.

 • Dátum testovania:                     24. apríla 2021 (sobota)
  • Čas testovania:                        08.00 hod. – 15.00 hod.
  • Posledný odber:                        14.45 hod
  • Obedňajšia prestávka:            11.30 hod. – 12.30 hod.
  • Posledný odber                         11:15 hod.
  • Miesto testovania:           Vojka nad Dunajom, č.150, priechodná časť budovy obecného úradu. Presné miesto na testovanie bude jasne vyznačené (vchod do testovacej miestnosti bude oproti kostola).
  • Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz. Vstup na odberné miesto je povolený len s rúškom.
  • Na odbernom mieste dodržiavajte stanovený smer postupu.
  • Na výsledky počkáte na vyhradenom mieste (10-15 minút).
  • Pri pozitívnom výsledku informujte svojho obvodného lekára a presuňte sa do 14-dňovej karantény.
  • Od 8.00 hod. do 11.30 hod. občania s trvalým pobytom v obci Vojka nad Dunajom budú mať prednosť pri testovaní.
  • Bližšie informácie budú zverejnené na web-stránke obce www.vojkanaddunajom.sk a na facebookovej stránke obce.