testovanie na COVID 19 dňa 27.3.2021

 • Dátum testovania:                     27. marca 2021 (sobota)
 • Čas testovania:                        08.00 hod. – 15.00 hod.
 • Posledný odber:                        14.45 hod
 • Obedňajšia prestávka:            11.30 hod. – 12.30 hod.
 • Posledný odber                         11:15 hod.
 • Miesto testovania:           Vojka nad Dunajom, č.150, priechodná časť budovy obecného úradu. Presné miesto na testovanie bude jasne vyznačené (vchod do testovacej miestnosti bude oproti kostola).
 • Na testovanie je potrebné si priniesť občiansky preukaz. Vstup na odberné miesto je povolený len s rúškom.
 • Na odbernom mieste dodržiavajte stanovený smer postupu.
 • Na výsledky počkáte na vyhradenom mieste (10-15 minút).
 • Pri pozitívnom výsledku informujte svojho obvodného lekára a presuňte sa do 14-dňovej karantény.
 • Od 8.00 hod. do 11.30 hod. občania s trvalým pobytom v obci Vojka nad Dunajom budú mať prednosť pri testovaní.

 

Odporúčanie:

Na základe určených podmienok navrhujeme občanom s trvalým pobytom v obci Vojka nad Dunajom sa zúčastniť testovania od 08.00 hod. do 11.30 hod. a občanom s trvalým pobytom mimo našej obce od 12.30 hod. do uzavretia testovacej miestnosti.

Nakoľko okres Dunajská Streda patrí medzi tie okresy, kde je vysoká infikovanosť obyvateľov, prosíme Vás, aby ste sa vo vlastnom záujme zúčastnili testovania!

 • Bližšie informácie budú zverejnené na web-stránke obce www.vojkanaddunajom.sk a na facebookovej stránke obce.
   

V prípade zmeny Vás budeme informovať.